Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

OD „PRVIH KAPI“ DO UŠĆA GRADCA

1.048

Za veliku ekološku akciju Mladih istraživača „Gradac 76“ konkretne pripreme počele su u vreme Prvomajskih praznika, na Mraviljnjcima podno Povlena, koji je tada još bio pod snegom. Cilj ekologa je da utvrde izvore zagađenja i predlože mere za njihovo otklanjanje na čitavom slivnom području Gradca.

O toj akciji novinar Miša Vukobrat, u tekstu pod  naslovom „Gradac zaštićen od – prvih kapi“ piše u nedeljniku Napred.

-Kada smo ih posetili trećeg dana akcije, ekolozi su, u improvizovanoj laboratoriji u učionici seoske škole…analizirali sastav i kvalitet vode  iz nekoliko potpovlenskih izvora. Praktično ovde pod Povlenom je i prvi izvor Gradca i početak samog sliva ove reke, pa su istraživanja započeta od „prvih kapi“ toka.

Već tada Napred najavljuje i najveću ikada, julsku ekološku akciju mladih ekologa na Gradcu.

-Detaljno će biti istraženi tokovi Zabavice, od izvora Bele vode, Zabave, Bukovske reke, Suvaje i njihovih pritoka i čitavog Gradca. Pored proučavanja živog sveta reke i kanjona i pripremanja eksponata za odeljenje prirodnjačkog muzeja u Valjevu, jedan od značajnih vidova zaštite ove reke biće i utvrđivanje najugroženijih erozivnih područja i izbor sadnica kojima će ove zone biti pošumljene i tako na najbolji način sprečiti dalje štete.

O zaštiti čovekove sredine i preuzimanju odgovornosti za budućnost, ističući u prvi plan ekološku akciju na Gradcu, redovno govore i na Radio Valjevu, u gotovo svim informativnim emisijama.

List Gimnazijalac, u atorskom tekstu učenika Radovana Lazarevića naglašava značaj zdrave životne sredine podseća i na akciju „Gradac 76“ i poziva mlade da se pridruže ekološkom kampu.

Na taj tekst i akciju na Gradcu podsetiće i Dušan Mihajlović u svojoj knjizi „MI“.

Da pomognu valjevskim ekolozima pridružili su se tada i mladi iz Kopra, Loznice i Ljubovije. Posle Valjeva, u njihovim Klubovima mladih istraživača takođe su osnovane ekološke grupe.

List Istraživač objavljuje tekst „Priroda je naša i mi je ne damo“, autora R. Lazarevića.

-U vreme EOIA „Gradac 76“ izvršena su detaljna istraživanja zagađenja reke koja su trenutno prisutna i koja joj prete. Po predviđenom programu sve je urađeno, rezultati su predati, još ostaje da se vidi koliko se uspelo. Mada smo naišli na punu pomoć kod ostalih grupa u Društvu u realizovavanju OIA „Juli 76“ zalažemo se za osnivanje Aktiva za zaštitu prirode u samom Društvu u čiji sastav bi ušli predstavnici svih grupa. Pored toga grupa će nastaviti saradnju sa Jugoslovenskim savezom i Republičkim savetom za zaštitu i unapređenje čovekove sredine kao i RK SSO Srbije oko realizacije predloga za osnivanje Omladinskog instruktivnog centra za obuku kadrova koji bi radili na zaštiti i unapređenju čovekove sredine.

Zahvaljujući mladim istraživačima Valjeva, zaljubljenicima ekologije, Gradac je te 1976. godine bio jugoslovenski i srpski centar novih ekoloških pogleda na čovekovu okolinu.  Valjevska reka postala je tako kolevka naše ekologije, gde su uzgajane i realizovane ideje ali  kadrovi za ovu važnu životnu oblast. Gradac, koji je danas zaštićeno prirodne dobro, bio je inspiracija za nove ekološke akcije širom Jugoslavije, na kojima su iskustva mladih valjevskih istraživača bila dragocena.

(nastaviće se)

LA.R.

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.