Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

PETNIČKI KONKURS ZA TALENTOVANE OSNOVCE

2.375

Nastavljajući uspešnu tradiciju od 35 godina, Istraživačka stanica  Petnica će u septembru ove godine organizovati naučno-obrazovni  program za učenike osnovnih škola. Prijavljivanje je upravo otpočelo.

Letnja naučna škola je višedisciplinarni program uvođenja  zainteresovanih učenika u osnovne metode nauke i istraživačkog rada.

Učenici će moći da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog,  praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti astronomije,  biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije,  arheologije, matematike, psihologije i računarstva  kao i kroz rad  različitih radionica- računari, fotografija, novine, muzika…

“Cilj ove letnje naučne škole nije da se neke stvari nauče, koliko  da polaznici steknu predstavu o različitim važnim oblastima, metodama  i zadacima savremene nauke. U realizaciji ovog programa, koji će biti  realizovan u dve grupe osnovaca u objektima Istraživačke stanice  Petnica, učestvovaće više desetina naučnih i stručnih saradnika  naše institucije.” – kaže Nikola Božić, programski direktor u  Istraživačkoj stanici Petnica.

Istraživačka stanica Petnica raspolaže vrhunskim uslovima za boravak  i rad učenika tokom čitave godine. Sa oko 7500 m2 savremenog radnog i  boravišnog prostora, Stanica se svrstava u sam vrh svetskih institucija  za vanškolsko naučno obrazovanje mladih. Pored učionica snabdevenih  savremenom tehnikom, računarima, videom i drugom prezentacionom  opremom, u Stanici se nalazi bogata i moderna naučna biblioteka,  snažni računarski resursi- preko 100 računara sa bogatom bibliotekom  softvera, bežični Internet, odlično opremljeni kabineti i  laboratorije za arheologiju, fiziku, geologiju, astronomiju,  elektroniku, hemiju, biologiju i biohemiju. U Istraživačkoj stanici  postoje vredne zbirke arheološkog materijala, stena i minerala, biljaka  i životinja, zbirka logičkih i matematičkih učila.

Prilikom organizacije ovog programa Petnica ima u vidu učenike koji  trenutno pohađaju VII  razred, a u momentu  realizacije programa biće osmaci, i koji pokazuju visoku sklonost i  zainteresovanost za nauku i istraživački rad, samostalnost i  samoinicijativnost u radu i koji solidno vladaju školskim gradivom.

“Vrlo je važno da učenici budu lično zainteresovani. Učenici ne  dobijaju nikakve diplome i učešće na Letnjoj naučnoj školi ne  donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju. Rok za  prijavljivanje kandidata je 20. maj, a izbor učesnika će obaviti  stručni tim IS Petnica. Sve potrebne informacije se mogu naći na sajtu  www.petnica.rs [1].” – dodaje Božić.

Letnja naučna škola je specijalan program koji Istraživačka stanica  Petnica uspešno realizuje vise od trideset godina i koji u sebi  kondenzuje neke sadržaje i metode koji se u Petnici primenjuju u  programima namenjenim srednjoškolcima i studentima. Zato je ovo program  veoma visoke selektivnosti.

Istraživačka stanica Petnica posebna je ustanova koja organizuje  programe dodatne nastave za učenike osnovnih i srednjih škola u  različitim naučnim oblastima. Programi su kursnog i vežbovnog  karaktera i namenjeni su isključivo učenicima koji su veoma  zainteresovani za nauku i poseduju kvalitetno predznanje i sklonost za  samostalni rad. Istraživačka stanica Petnica raspolaže vrhunskim  uslovima za boravak i rad učenika tokom čitave godine. Petnica se  svrstava u sam vrh svetskih institucija za vanškolsko naučno  obrazovanje mladih.

 

 

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.