Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

TALENTI PETNICE GARANCIJA KVALITETA

2.489

U Istraživačkoj stanici Petnica na Konferenciji „Korak u nauku“ svoje  radove predstavili su polaznici ovogodišnjih programa za srednjoškolce.

Pored talentovanih polaznika Petnice iz Srbije, na konferenciji svoje  radove predstavili su i srednjoškolci iz zemalja regiona.

Kvalitet vode kanala Dunav-Tisa-Dunav na području Odžaka tokom ovog  leta istraživala je Nađa Držajić gimnazijaka iz tog mesta a  strukturno-tektonsku aanalizu sliva Bukovske reke proučavao je  Braanislav Belotić, učenik Vojne gimnazije u Beogradu.

-Utvrdila sam da je duž celog toka kanala Dunav-Tisa-Dunav na području  Odžaka povišena koncentracija fosfatnih jona kao i pokazatelj organskog  sadržaja. To nam ukazuje na organsko zagađenje i voda pripada trećoj  klasi kvaliteta vode. Bez obzira što je kanal treća klasa kvaliteta vode  on neće izgubiti svoju glavnu primenu budući da je navodnjavanje i  odvodnjavanje glavns ulogs ove kanalske mereže, objašnjava Nađa.

-Istražujući okolinu Valjeva kroz geološku istoriju mogli smo na osnovu  dobijenih rezultata da zaključimo da je samo područje nastalo pucanjem  okeanske kore u vreme jurske obdukcije i da je kasnije njegovim  navlačeenjem preko tadašnje karbionatne platforme došlo do današnjih  struktura koje nalazimo na površini, priča Branislav.

Jos 130 polaznika Istraživačke stanice Petnica iz Srbije i 2o  srednjoškolaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije  u naredna tri dana predstaviće svoje prve korake u nauci na petničkoj  konferenciji.

Rezultati istraživačkih projekata vredni su pažnje, ocenjuju eminentni  stručnjaci.

-Mi na Petničare gledamo kao na neku garanciju kvaliteta. Kada vidimo u  rezimeima, kad vidimo da je neko pohađao Petnicu, to je nama signal da  imamo kvalitetnu osobu pred sobom, stav je prof. dr Petra Bulata,  prorektora Beogradskog univerziteta.

Nemački amabasador u Srbiji Tomas Šib primetio je da ni Nemačka nema  Petnicu u koju dolazi krem talentovane dece iz Srbije. Obećao je još  bolju skademsku saradnju svoje zemlje sa Petnicom i ocenio vrlo  značajnim to što su među učesnicima i talenti iz zemalja regiona.

Saradnja je put razvoja regiona, poručio je ambasador Šib  Petničarima.

S.L.

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.