Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

ISKUSTVA PETNICE TRAŽENA U SVETU

2.468

Iskustva Istraživačke stanice Petnica u obrazovnom radu sa nadarenim  učenicima koji su dodatno zainteresovani za prirodne, društvene i  tehničke nauke, su ove jeseni tražena širom sveta.

Na prestižnoj konferenciji o organizaciji dodatnih vanškolskih  obrazovnih programa za mlade MILSET Evropa, koja je održana u Sofiji  zapaženo je bilo predstavljanje programa IS Petnica, naše  eminentne ustanove za dodatno obrazovanje učenika i studenata. U Sofiji  je, tom prilikom, otvarajući još jedan događaj, takmičenje mladih  naučnika, govorila i Mariya Gabriel, komesarka za digitalnu ekonomiju u  Evropskoj komisiji, i buduća komesarka za mlade i inovacije.

Vrlo brzo nakon toga usledila je Konferencija o radu sa nadarenim  mladim  ljudima u Ljubljani, podržanoj od strane Evropske komisije.

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani svi učesnici su imali  priliku da detaljno slušaju o pripremi i realizaciji preko 150  obrazovnih programa iz 20 oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih  nauka, koje Petnica svake godine, već skoro četiri decenije uspešno  organizuje.

-Istraživačka stanica Petnica je članica više međunarodnih  organizacija koje se bave radom sa nadarenim učenicima, ali i  organizacijom naučnih kampova i obrazovnih seminara za mlade. Obe  konferencije su bile prilika da predstavimo naša iskustva u dodatnom  obrazovanju mladih koja smo sticali 37 godina. Petnica je u odnosu na  druge slične organizacije drugačija po tome što organizuje  celogodišnje programske cikluse, a ne samo letnje programe. Pored toga  u Petnici su zastupljene i društvene, a ne samo prirodne nauke. Treća  velika razlika je što je Istraživačka stanica nezavisna i što  zahvaljujući tome tesno sarađuje sa mnoštvom univerziteta, instituta  i kompanija, i nema za cilj usmeravanje mladih ka nastavku školovanja  na određenim institucijama – kaže Nikola Božić, programski  direktor Istraživačke stanice.

Istraživačka stanica Petnica je samostalna i nezavisna instirucija  koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i  kulture. Njene aktivnosti su najvećim delom usmerene na mlade – na  učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama,  metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi Petnice  obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih,  društvenih i tehničkih nauka.

S.L.

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.