Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SAMO SA OVERENIM ISPRAVAMA

2.135

Ukidanjem vanrednog stanja Republički fond za zdravstveno osiguranje  u Filijali Valjevo orgaanizovao je rad sa strankama putem neposrednog kontakta, uz poštovaanje preporučenih higijensko-epidemioloških mera.

Zdravstvena zaštita se više ne može ostvarivati  na osnovu neoverene isprave o zdravstvenom osiguranju, izuzev u slučaju hitne medicinske pomoći kao i drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Počev od 25. maja ove godine za sva osigurana lica koja koriste zdravstvenu zaštitu van područja matične filijale potrebna je saglasnost lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Osigurana lica kojima su izdate Potvrde za oslobađanje od plaćanja participacije za prošlu godinu važiće i dalje.

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.