Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

KULTURA NA DAR LJIŽANIMA

Ko je bio čelnik Vlkdrag?

3.548

Uspeh na konkursu „Kultura na dar“ u kategoriji ljudi, ostvarili su  članovi umetničke republike Limuntus, Ognjen Ivanović i Aleksandar  Lukić uz saradnju sa Milicom Obradović, osvojivši treće mesto sa  filmom „Ko je bio čelnik Vlkdrag?“

U pitanju je kratkometražni dokumentarni film na zadatu  temu ljudi. Posvećen je čelniku Vlkdragu  koji je sahranjen u svojoj  ktitorskoj  zadužbini  u selu Dići. Jedini podaci o ovom  srednjovekovnom velmoći  poznati su sa njegove nadgrobne ploče tako  da je film baziran na tim skromnim izvorima.

Tekst, režiju i scenario potpisao je Aleksandar Lukić dok je za  snimanje i montažu filma bio zadužen Ognjen Ivanović a naraciju je  odradila Milica Obradović. Svi su iz LJiga.

Film pokreće značajnu temu u lokalnoj istorijografiji: Ko je bio  čelnik Vlkdrag? Prema  vremenu smrti (1327.godina) smatra se  da je ovaj velmoža  imao neku funkciju na dvoru kraljeva  Milutina i Stefana Dečanskog. Dok se ne otkrije drugi pisani trag  o Čelniku Vlkdragu, ovaj kratki film sažima dosadašnja saznanja.

Konkurs „Kultura na dar“ svake druge godine organizuje Društvo za  akademski  razvoj, a za cilj ima  promociju i zaštitu  kulturnog nasleđa.

A. Srećković

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.