Internet novine
Nezavisne Internet novine valjevskog kraja

„IVA AGRAR“ NA KAMENU ČVRSTO STOJI

5.254

Čarobna zemlja, prirodni organski supstrat, brend „Iva agrara“ gotovo  je sve drlije u raj pretvorila. Morala se tražiti nova razvojna šansa  lajkovačkog preduzeća.

Iskru novog života u svemu i logiku razvoja, „Iva agrar“ je otkrila  skrivenu u kamenu.

Njen „udar nađe iskru“ pre 15 godina najpre u selu Stepanju u  kamenolomu „Ostreš“.

Iskra je onda zasijala u novom  kamenolomu, „zatečenom u snu vremena“,  u lajkovačkom selu Bajevcu, gde su otkrivena mnogo veća nalazišta  krečnjaka. Pri sadašnjoj dinamici eksploatacije, procenjene rezerve  kamena  ovde su na više od 7o godina.

Sa lajkovačke teritorije  „Iva agrar“ se širi i na područje Mionice. U  Osečenici, podno Divčibara, kupuje „Rujevački krš“, novo blago,  sa  rezervama od 4 miliona kubika specifičnog krečnjaka.

Kamen, za potrebe građevinske industrije, pre svega putnu  infrastrukturu, tako postaje glavni brend „Iva agrara“

Zaiskrila je „Iva agrar“ i sija uzlaznim trendom poslovanja i dostojnom  komunikacijom sa svojim kupcima i poslovnim partnerima.

Težnja prema vrhunskom kvalitetu njena je stalna potreba.

Svoju misiju uspešnog poslovanja ostvaruje stručnim radom i  istraživanjem, razvojem, inoviranjem usluga, metoda i postupaka u  procesima proizvodnje i poslovanja. Osnovni cilj je zadovoljavanje  potreba kupaca i korisnika.

Ugledna kompanija „Iva agrar“ postala je tako srpski lider u  proizvodnji građevinskog kamena i svih vrsta kamenih agregata.

Milion i po tona godišnje raznih granulacija isporuče za potrebe putne  privrede Srbije.

Kamen su naši instituti ocenili odličnim  „za sve puteve nezamenljive  podloge, za putarska zimna posla i za tvrdo utemeljenje kakvih god bilo  građevina“.

ŽIVORAD ŽIKA LAZAREVIĆ, vlasnik i direktor „Ive agrar“

U sva tri pogona „Iva agrara“, u Stepanju, Bajevcu i Osečenici,  najsavremenijom mehanizacijom i opremom obavavlja se lomljenje, mlevenje  i distribucija kamena i kamenih agregata svih granulacija.

Sve radne mašine i kamione kupuju nove i iz sopstvenih sredstava.

Za tampone, privredi su na raspolaganju običan lomljeni i separisani  lomljeni kamen, tucanik i prljava rizla.

U svim pogonima, radi se non-stop u dve smene. Za 350 aktivnih kupaca u  najkraćem roku i u velikim količinama dostupne su sve granulacije  kvalitetnih kamenih agregata.

Mobilna drobilica za jedan sat preradi 300 tona kamena, i ona je „žila  kucavica“ u Bajevcu.

Svaki kamion  natovaren građevinskim kamenom i agregatima precizno se  meri na najmodernijoj elektronskoj vagi. Tek onda moćne mašine kreću  prema Beogradu, Valjevu, Novom sadu, Zrenjaninu, Vršcu i drugim  vojvođanskim gradovima.

„Ivin“ kamen, toplih crvenkastih, sivih i plavkastih boja, najviše se  primenjuje u putnoj privredi ali je veoma pogodan i za regulaciju rečnih  vodotokova, za izgradnju stambenih i pratećih objekata.

Krečnjak u Osečenici sadrži 98 procenata kalcijum karbonata pa ga  koriste i fabrike  mineralnih đubriva, šećerane i termoelektrane.

„Iva agrar“ je društveno odgovorna kompanija. Zapošljava stotinak  radnika, raznih profila- od rudarskih inženjera, rukovaoca mašina do  vozača .

Posvećena je opštem napretku društva. Posebno doprinosi razvoju lokalne  samouprave i sporta. Glavni je finansijer odbojkašica „Železničara“.

Smatra za svoju obavezu da učestvuje u modernizaciji  društva u celini  i da snažno pospešuje razvoj tržišne ekonomije.

Iskra „Ive agrar“ nije ostala skrivena u kamenu “ u kom bi očajala“.

Ona je iz njega zaiskrila za opsatak i nastanak novog kvaliteta života,  na radost njenih kupaca i poslovnih partnera, zaposlenih i društvene  zajednice Lajkovca.

Uspeh poslovanja utemeljila je na dobroj organizaciji rada, savremenoj  tehničkoj opremljenosti i poverenju stečenim kvalitetom.

Lajkovačka „Iva agrar“ kompanija je koja na kamenu čvrsto stoji.

LA.R.

Komentari su zatvoreni, ali trackbacks and pingbacks su dozvoljeni.